Khalil Gibran “On Marriage”


Then Almitra spoke again and said, And
what of Marriage, master?
And he answered saying:
You were born together, and together you
shall be forevermore.
You shall be together when the white
wings of death scatter your days.
Ay, you shall be together even in the
silent memory of God.
But let there be spaces in your togetherness,
And let the winds of the heavens dance
between you.

Love one another, but make not a bond
of love:
Let it rather be a moving sea between
the shores of your souls.
Fill each other’s cup but drink not from
one cup.
Give one another of your bread but eat
not from the same loaf.
Sing and dance together and be joyous,
but let each one of you be alone,
Even as the strings of a lute are alone
though they quiver with the same music.

Give your hearts, but not into each
other’s keeping.
For only the hand of Life can contain
your hearts.
And stand together yet not too near
together:
For the pillars of the temple stand apart,
And the oak tree and the cypress grow
not in each other’s shadow.

Source: PoetryFoundation

Bunları da Sevebilirsiniz

  Adamın, yaşanan olayda hatası yoktu. Ayaklarını, iki fındık ağacı arası gibi yaydı ve bu yayılma sonrası pantolon patladı. Yaygın tabirle ‘‘apış arası’’ yırtıldı. Yedeği tarlanın ortasında bulunan bağ evinde, bir çiviye asılı halde duruyordu. Yırtılan da artık yama tutmazdı. Geçen zaman içinde çok defa elden geçmişti. Yırtılan bölgelerin sahil şeridinde, iğne tutacak kıyı kalmamıştı. …

Share

Siyah kelebekler çeşmesi adın Hayatın yirmi dört saat ya da benim Uzakdoğudan arkadaşın var Elleri uzun,gözleri nemli, tutturulmuş gibi Kederli rıhtım yağmurları gözleri senli Musonlarından getirdiği Hüzünlerden elemli Sen korkansın, ikircikli akşamlarda Hayatı yaşamadan Onu kaybetmekten olacak belki Belki nisanlar anlamadığından Seni ya da beni ya da bizi Papatyalar taze tükendi Havalar eski zaman sarhoşu …

Share
Önceki / Previous Tavuk-Yumurta Paradoksunun Sanattaki Tezahürü: Van Gogh ve Gauguin
Sonraki / Next Susuzum / Thırsty