For March, we reached out to Turkish writer Aslı Tohumcu. She prepared a reading list for young writer. Have a good read! 

1. Sevgi Soysal/ Noontime in Yenişehir

“Because it reflects on many sides of a social fraction with all the pain and nakedness, because it dares to tell from within, because of how it portrays separate, realistic and different lives of the characters as a common figure when we look at the big picture, because of it’s superior usage of fiction and wording. and because it never gets old.”

 2. Suat Derviş/ İstanbul’un Bir Gecesi 

 

3. Cahide Birgül / Gölgeler Çekildiğinde

4. George Saunders / In Persuasion Nation

“Because it portrays the denominational, technological and moral aspects of the dark and fearful future  awaiting humans. Because it make the reader come to their senses and give the urge to disturb the systems ways.”

5. J. G. Ballard / Myths of the Near Future

“J. G. Ballard’s undescribable stories which holds a whole new meaning in these qarantine days…”

 

Bunları da Sevebilirsiniz

Parlama batıdan doğacaksan Tersine güneş Nemesis bizi yiyecek Kaçın dünyalılar dünyadan Parlamaz doğunun açık avucu yoksa Doğrudan aç karanlık Bize mi kaldı renkler, istemeyiz Dilerseniz çağıralım siyahı Bu kadar aymaz olmamalı Sonsuz minnet kırmızı cüceye Varlığın renkli halinden memnun olmasak da Bilmek gerek Yokluğun ne karanlığı var Ne de rengi Yokluk Renksiz, tatsız, kokusuz, dokusuz …

Share

Greetıngs! İlkyaz, is a platform for young writers, established with the support of PEN International, Norwegian PEN and PEN Turkey. As the founder and coordinator of İlkyaz, I Ege Dündar, welcome you alongside our Manager Irmak Ertaş and our friends on the advisory board, Halil Gediz and Özge Sargın. İlkyaz is a platform built to …

Share

1914’te Trabzon’da doğdu. Babası, Trabzon valisi ve daha sonra Türk Dil Kurumu’nun ilk kurucu başkanlığını yapacak olan ünlü şair Samih Rifat’tır. Annesi, Hasan Enver Paşa’nın kızı ve Nâzım Hikmet’in annesi Ayşe Celile’nin kız kardeşi Münevver Hanım’dır. Ailesi Manastır’da “Horozcu” adıyla anılır. Ankara’nın muhtelif semtlerinde oturan aile, daha iyi yetişsin diye Oktay Rifat’ı İstanbul’a gönderir. Dedesi …

Share
Önceki / Previous Modern Bir Serseri
Sonraki / Next Aslı Tohumcu