For our 25th issue, we reached out to the succsesful  writer Ahmet Ümit. He prepared a reading list for young writers.

1. DOSTOYEVSKY- THE BROTHERS KARAMAZOV

“Because there is no literature without philosophy.”

 2. KAFKA – THE TRIAL

“Because good literature rises from ambiguity.”

3. NEZİHE MERİÇ – BOZBULANIK

“Because dreams must always entangle with literature.”

4. HOMEROS– ILLIAD

“Because a writer cannot create a new piece without knowing traditional writings.”

 

 5. VOLTAIRE – CANDIDE

“Because literature without humour is like a meal without salt.”

Bunları da Sevebilirsiniz

Ali Galip Yener/22.01.2015 Goethe Faust’ta “Kâğıt, kutsal bir pınardır değil mi / Bir içimi susuzluğu gideren sonsuzca / Gideremedin demektir susuzluğunu, / Senin özünden fışkırmıyorsa bu pınar.” der. Goethe’den yaptığım alıntı bağlamında şunu yazının hemen başında söylemek isterim. Şiir ve şiir eleştirisi üzerine düşünürken tinsel dünyanın verilerinden ve ilahi hakikat kavramından dolaysızca faydalanmak, referansları tespit ederken …

Share
Önceki / Previous Komet / Comet
Sonraki / Next MİSTİK HİNT ŞAİR RABİNDRANATH TAGORE VE 16 YAŞINDA KALEME ALDIĞI ESERİ BHANUSHİNGHO’DAN BİR BÖLÜM: “YÜREĞİNİN YÜREĞİNDE SAKLI”