Kaynak: İnsan Okur

H.G. Wells 1895 yılında yazdığı “Zaman Makinesi” adlı romanında, zamanda yolculuk yapan ana karakter Zaman Gezgini’nin farklı zaman dilimlerindeki toplumları gözlemlemesiyle sınıf ayrımlarının nasıl etkilediğini ve gelecekteki toplumsal yapıları ele alır.

Victoria dönemi Londra’sında yaşayan bir bilim insanı zamanda yolculuk yapmak üzere icat ettiği makineyle geleceğin İngiltere’sini ziyaret eder. Romanın en çarpıcı bölümlerinden biri, Zaman Gezgini’nin gelecekteki bir zaman diliminde Eloi adı verilen üst sınıfın ve Morlock adı verilen alt sınıfın var olduğu toplumu keşfetmesidir.

Eloi’ler, şiddetten uzak, güzellik ve konfora odaklanmış, yüzeyde saf gibi görünen bir sınıftır. Morlock’lar ise yeraltında yaşayan, işçi sınıfını temsil eden ve Eloi’leri beslemek için onları avlayan bir alt sınıftır. Bu toplumda sınıf ayrımları oldukça belirgindir. Üst sınıf Eloi’ler, tüketim kültürü ve lüks yaşamın tadını çıkarırken, alt sınıf Morlock’lar ise çalışma ve hizmet etme durumunda kalmışlardır. Wells, bu iki sınıf arasındaki ayrımı göstererek, toplumdaki güç dengesizliğini ve sınıf farklılıklarının yarattığı sorunları eleştirir.

Wells, Victoria dönemi İngiltere’sinde varsıllarla yoksullar arasında giderek büyüyen uçuruma yönelik keskin eleştirisinde, tarihin ve gelişmenin anlamını sorgular. Toplumsal adaletsizliğin sürüp gitmesi halinde yol açabileceği felaketlere dair uyarıda bulunur.

Bunları da Sevebilirsiniz

Ali Galip Yener/22.01.2015 Goethe Faust’ta “Kâğıt, kutsal bir pınardır değil mi / Bir içimi susuzluğu gideren sonsuzca / Gideremedin demektir susuzluğunu, / Senin özünden fışkırmıyorsa bu pınar.” der. Goethe’den yaptığım alıntı bağlamında şunu yazının hemen başında söylemek isterim. Şiir ve şiir eleştirisi üzerine düşünürken tinsel dünyanın verilerinden ve ilahi hakikat kavramından dolaysızca faydalanmak, referansları tespit ederken …

Share
Önceki / Previous Hermann Hesse on the Value of Hardship and Solitude, the Courage to Be Yourself and How to Find Your Destiny
Sonraki / Next Kusursuz Cinayet - Jean Baudrillard